Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
na4alobg.com              Copyright © 2015

Link HOPE video clips on YouTube:

По идея на участниците бяха създадени и видеоклипове показващи реални ситуации на сексуална експлоатация. Младежите сами изготвиха сценариите и участваха в реализирането на видеоклиповете. Те са използват при работата с деца и младежи и чрез тях се повишава осъзнаването на рисковете от сексуална експлоатация.

https://www.youtube.com/channel/UCH9koYvAZh6UGYuF3ouIpDQ/videos
НОРЕ - video
НОРЕ- links