Детска градина
„Вяра, Надежда и Любов” в Кичево ЦД

Стратегия за развитие
Дневен режим
Годишен план
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за превенция за ранно напускане на детската  градина
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групиИнформационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
na4alobg.com              Copyright © 2015