Дари надежда
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Партньори
Членове:
Варненска и Великопреславска Света Митрополия
Фондация "Св. Франциск"
Фондация "Либенау"
За Варна:
www.infovarna.com
http://www.varna.bg
http://www.moreto.net
За Аксаково:
http://www.aksakovo.info
na4alobg.com              Copyright © 2015
Община Варна - дирекция „Превенции“:
www.prevencii.com
Интернационално сдружение за мобилна работа с младежи/Internationale Gesellschaft fur Mobile Jugendarbeit (ISMO):
www.ismo-online.de
Европейски сертификат за грижа (ЕСС):
www.eccertificate.eu
Фондация „NET“:
www.foundationnet.info
EASPD (Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания):
www.easpd.eu
Европейско менторство в социалните грижи:
www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care
Превенция на сексуалната ескплоатация - как да си помогнем сами („HOPE“/Надежда):
http://www.easpd.eu/en/content/hope-project-preventing-sexual-exploitation-children-and-women-uk-and-bulgaria
Британски институт за хора със специални потребности (BILD):
Превенция на сексуалната ескплоатация - как да си помогнем сами („HOPE“/Надежда):
http://www.bild.org.uk/resources/cse-and-ld/hope/
Сдружение „Приятелски кръг” на Социална асоциация „Св. Андрей”“:
www.bulgarisch-deutsches-sozialwerk.de
Сдружение „Реновабис“:
www.renovabis.de
Фондация „Агнес Филипине Валтер“:
www.apw-stiftung.de
BIGENT - Образование, Здраве, Развитие:
www.bigent.org
Професионално обучителен център „Адолф Айх“:
www.bbw-rv.de
Фондация „Кирил Георгиеф“:
www.kirillgeorgieffstiftung.de
Национална мрежа за децата (НМД):
www.nmd.bg
Национален алианс за социална отговорност (НАСО):
www.naso.bg
Федерация на социалните сдружения в България (ФССБ):
www.fssb.bg
Фондация “Национален алианс за работа с доброволци”(НАРД):
www.navabg.com
Danube-Networkers, град Улм, към сдружение „ILEU“:
www.tastes-of-danube.eu
www.conference.tastes-of-danube.eu
www.ileu.net
www.danube-networkers.eu
Други:
Mанастир "Св. св. Константин и Елена"
Обществен комитет "Православни ценности"
Проекти и развитие: 
Фондация "Либенау":
www.stiftung-liebenau.de
Фондация "Св. Франциск Хайлигенброн“:
www.stiftung-st-franziskus.de
Варненска и Великопреславска света митрополия:
www.mitropolia-varna.org 
Училище „Отец Паисий“:
www.ou-paisii.com
Училище „Добри Войников“:
www.oudobrivoinikov-kamenar.com
Община Варна - отдел „Образование“ (дирекция „Образование и младежки дейности“):
www.varna.bg
Сдружение „Съучастие“:
www.sauchastie.org
Сдружение „Акцион Менш“:
www.aktion-mensch.de
Сдружение „Киндермисионсверк Ди Щернсингер“:
www.sternsinger.de