Детски комплекс
Малките обитатели на детски комплекс "Вяра, Надежда и Любов" вярват в подкрепата на много хора, които ще им дарят детството, което всяко дете заслужава. Надяват се на съдействие от страна на фирми и граждани да помогнат за добруването им, нуждаят се от много любов, внимание и грижи.
За да дадем равен шанс за по-добър живот на децата помогнете чрез:
      · Периодични дарителски вноски
· Поемане на текуш разход
· Безплатни услуги
· Доброволчески труд
· Учебни материали
· Спортни пособия, играчки

Социален патронаж

Има още много, много нуждаещи се, за които нямаме необходимите средства. Почти всеки използва лекарства ежемесечно, а няма средства за закупуването им. В повечето случаи те са животоспасяващи.

Как може да помогнете на...
Помогнете ни
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
na4alobg.com              Copyright © 2015