СТЕП ИН/STEP IN - Насоки за изучаване, обучение и образование за интегриране на младите роми
Европейски сертификат за грижа / European Care Certificate (ЕСС)
Мобилна работа с младежта в общността на младежи (15-25 г.)
NEW LAND - нови територии за мобилна работа с млади хора във Варна
Младежки фонд - Максуда
Мобилна работа за самопомощ на семейства в неравностойно социално положение
Социалното предприемачество - мисия за равенство между различните
Работа с деца и семейства в кв. „Аспарухово“: Мобилна детска градина и други
Минибус за мобилна работа с деца и семейства от изолирани ромски общности в област Варна
Проект за насърчаване на взаимопомощта между приемните семейства от Варна и Аксаково
Европейско менторство в социалните грижи
Мобилна работа за равноценност на половете в кв. Максуда
Социална работа със семейства/лица, които нямат свой дом или са застрашени да изгубят своя дом или които са засегнати или застрашени от подобен тип социално изключване
Превенция на сексуалната ескплоатация - как да си помогнем сами („HOPE“/Надежда)
„Стъпка напред“. Подкрепяща програма за личностно развитие на млади хора от „гетото“
Проекти и развитие
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015

За повече информация:
Моника Хайтман
Oфис Германия при:
Фондация "Либенау"
Ул. “Сигенвайлер” 11
88074 Мекенбойрен
Tел.: +49 (0)7542 103333
Офис България:
Бул. Владислав Варненчик 138
9000 Варна
Тел.: +359 (0)52 699 415
mailto: monika.heitmann@stiftung-liebenau.de