От 2015 г. - 2018 г.
Водещ партньор: Европейска aсоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания - www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care
Европейски партньори: и организации от Белгия, Великобритания, Кипър, Словения, Португалия, Румъния, Унгария.
Финансиране: ЕС (Еразъм+) и Социална асоциация „Св. Андрей“ Местни партньори: фондация „NET“, сдружение „Съучастие“ и пр.
Европейско менторство в социалните грижи
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015