От 2016 г. - 2017 г.
Партньор: сдружение „Съучастие“
Финансиране: фондация „Агнес Филипине Валтер“
Мобилна работа за равноценност на половете в кв. Максуда
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015