От 2016 г. - 2018 г.
Водещ партньор: фондация „Либенау“
Партньор: сдружение „Съучастие“
Финансиране: сдружение „Акцион Менш“
Социална работа със семейства/лица, които нямат свой дом или са застрашени да изгубят своя дом или които са засегнати или застрашени от подобен тип социално изключване
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015