От 2017 г. - 2019 г.
Европейски партньори: Британски институт за хора със специални потребности (BILD) (координатор), Бирмингам, и EASPD (Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания), Брюксел
http://www.bild.org.uk/resources/cse-and-ld/hope/
http://www.easpd.eu/en/content/hope-project-preventing-sexual-exploitation-children-and-women-uk-and-bulgaria
Финансиране: Проектът е съфинансиран по програмите Дафне (Daphne) и Права, равенство и гражданство на Европейски съюз Местни партньори: сдружение „Съучастие“ и пр.
Превенция на сексуалната ескплоатация - как да си помогнем сами („HOPE“/Надежда)
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015