Основен входен сертификат в социалния сектор
www.eccertificate.eu

Партньорството за ЕСС се състои от организации в Австрия, Белгия, България, Германия, Ирландия, Италия, Кипът, Латвия, Литва, Обединено Кралство, Полша, Португалия, Република Чехия, Румъния, Словения, Унгария, Гърция, Франция, Холандия, Хърватия.

Финансиране: ЕС и Социална асоциация „Св. Андрей“
Развитие от 2008 г.: Социална асоциация „Св. Андрей” и Фондация NET и сдружение „Съучастие“
Европейски сертификат за грижа / European Care Certificate (ЕСС)
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015