От 2008 г. заедно с сдружение „Съучастие“ и Община Варна (дирекция „Превенции) представяне на германски опит/модел на Международно д-во за мобилна работа с млади хора (ISMO) за мобилна социална работа с млади хора в риск пред ръководни и изпълнителски кадри в сферата на превенцията на рисковото поведение - международни семинари и работни срещи - за разработване на Концепция за мобилна работа с млади хора в риск в гр. Варна (автор на концепцията: Илиян Ризов) и реализиране на идеята за мобилна работа във кв. Максуда чрез дейности в общността на младежи (15-25 г.) с проблемно поведение от 2010 г..

Финансиране:
Дирекция „Превенции“ на Община Варна
Сдружение „Ди Акцион Менш/Die Aktion Mensch“
Фондация „Агнес Филипине Валтер/Agnes Philippine Walter“
Д-во „Приятелски кръг на Социална асоциация „Св. Андрей”“
72-часовата акция на Съюза на католическата младеж (BDKJ) в деканат Фридрихсхафен и околия Бодензее
Училище „Теодор Хойс”, Офенбург, и младежки център „Котле”, Офенбург
Мобилна работа с младежта в общността на младежи (15-25 г.)
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015