От 2013 г. - 2015/16 г.
Разширяването на мобилната работа с младежта е цел на нов двугодишен проект на Българо-германското сдружение с нестопанска цел Социална асоциация „Св. Андрей” и сдружение „Съучастие”. Досега мобилните работници се занимаваха с млади хора в южния район на кв. Максуда, силно изложени на опасност в социално отношение. В бъдеще допълнително ще бъдат обучени мобилни работници с млади хора, които ще работят в района на „малката автогара”. В рамките на проекта ще бъде открит нов младежки клуб, който ще бъде отворен за всички млади хора, търсещи информация и консултация.

Финансиране:
Сдружение Реновабис - инициатива на католическата църква за помощ на страните от Източна Европа
Д-во „Приятелски кръг на Социална асоциация „Св. Андрей““
Фондация „Агнес Филипине Валтер“
Професионално обучителен център „Адолф Айх“ заедно със сдружение „Акцион Менш“ (мобилна игротека)
NEW LAND - нови територии за мобилна работа с млади хора във Варна
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015