От 2014 г. - 2016 г.
Асоциация „Св. Андрей” и сдружение „Съучастие“ стартират проект, базиран на концепцията „Мобилна работа”. Основавайки се на принципа за самопомощ екипът на проекта ще подкрепя местни общности за развитие на родителския им капацитет и ще създава местен ресурс от мобилни работници за подкрепа на семейства, в които има деца или възрастни с хронични заболявания и увреждания.
Проектът се финансира от д-во „Акцион Менш”, която подкрепя трети съвместен проект на двете организации.

Мобилна работа за самопомощ на семейства в неравностойно социално положение
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015