От 2013 г. - 2014 г.
Водещ партньор: Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“, България
Партньор: фондация Либенау, Германия
Финансиране: ЕС
Социалното предприемачество - мисия за равенство между различните
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015