От 2014 г.
Партньор: сдружение „Съучастие“
Финансиране: сдружение „Приятелски кръг” на Социална асоциация „Св. Андрей”“ и сдружение „Киндермисионсверк Ди Щернсингер“; Danube-Networkers, град Улм, към сдружение „ILEU“
Минибус за мобилна работа с деца и семейства от изолирани ромски общности в област Варна
Информационен бюлетин
Нашия патрон
Как да помогнете
Начало   |   История   |   Мисия   |   Детски комплекс   |   Социален патронаж   |   Членове    |   Спонсори    |   Помогнете ни   |   Информационен бюлетин 
Дейност
na4alobg.com              Copyright © 2015